google drive1

 

หากต้องการจัดระเบียบไฟล์ในไดรฟ์ คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์เพื่อให้ค้นหาไฟล์และแชร์กับผู้อื่นได้ง่าย คุณสามารถใช้ Google ไดรฟ์บนเว็บ, Android, iPhone หรือ iPad ก็ได้ การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำจะซิงค์โดยอัตโนมัติ
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตสนใจผลิตสื่อการสอน สามารถติดต่อได้ที่ งานนวัตกรรมทางการศึกษาและฝึกอบรม ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ (หอสมุด) โทร. 7311