pr Google forms1

 

 

หลายๆ ท่านอาจจะประสบปัญหา กับการจัดทำแบบสอบถาม ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการขนย้ายหรือจัดเก็บเอกสารจำนวนมาก การคัดลอกหรือจดข้อมูลต่างๆ หรือแม้กระทั่งงบประมาณในการพิมพ์กระดาษที่จำกัด ปัญหาของท่านจะหมดไป เมื่อท่านเลือกใช้งาน Google Form หนึ่งในบริการ Web Application ของกลุ่ม Google Docs ซึ่งช่วยให้เราสามารถสร้างแบบสอบถามออนไลน์ หรือใช้สำหรับรวบรวมข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตสนใจผลิตสื่อการสอน สามารถติดต่อได้ที่ งานนวัตกรรมทางการศึกษาและฝึกอบรม ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ (หอสมุด) โทร. 7311