pr Google Slides1

Google Slides เป็นซอร์ฟแวร์ที่พัฒนาโดย Google โดยการทำงานของ Google Slides จะคล้าย ๆ กับ โปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็นซอร์ฟแวร์ที่เหมาะกับการสร้างผลงานในการนำเสนองาน โดยซอร์ฟแวร์นี้จะสามารถตกแต่ง หรือใส่แอฟเฟคต่าง ๆ เพื่อให้นำเสนองานได้อย่างเหมาะสม สำหรับ Google Slides ทำงานโดยใช้ Internet ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตสนใจผลิตสื่อการสอน สามารถติดต่อได้ที่ งานนวัตกรรมทางการศึกษาและฝึกอบรม ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ (หอสมุด) โทร. 7311