map

 

 

งานพัฒนาสื่อมัติมีเดีย ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ (หอสมุด) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 16.30 | วันเสาร์ - อาทิตย์ 8.30 - 16.30

โทรศัพท์ : 076-240221

แฟกซ์ : 076-240221

 

* ปิดทุกวันหยุดราชการ